Με επιστολή του προς την «Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ» στην Ξάνθη, η οποία
κοινοποιείται και στην κεντρική διοίκηση των ΕΛΤΑ, ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης
Τσέπελης ζητά την άμεση κάλυψη της θέσης ταχυδρομικού διανομέα στα Κιμμέρια
η οποία παραμένει κενή τους τελευταίους δύο μήνες προκαλώντας σοβαρά
προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών, με δεδομένο ότι οι ανάγκες των
κατοίκων καλύπτονται αποσπασματικά, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία, όσο και επιβεβλημένη η
στελέχωση του ταχυδρομικού υποκαταστήματος και η διασφάλιση του
απαιτούμενου επιπέδου παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, καταλήγει η ανακοίνωση.

ELTA KIMERIA
τ