Ανακοίνωση για το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου
Μύκης, το οποίο ζητά την αποπομπτή της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη μη παραχώρηση ενός σχολικού κτιρίου για τη διοργάνωση θρησκευτικής γιορτής, εξέδωσε ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης.

Σε αυτήν σημειώνει:

Αποτελεί, μάλλον, παγκόσμια πρωτοτυπία και χωρίς προηγούμενο η ομόφωνη
απόφαση ψηφίσματος (αρ. 45/2022/30/6/2022) της Δημοτικής αρχής και του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μύκης με την οποία ζητείται η παραίτηση ή
άλλως η αποπομπή της Διευθύντριας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ν. Ξάνθης, λόγω
ανυπόστατων και παράνομων ενεργειών και πράξεων από μέρους της, όπως
αναφέρεται στο ψήφισμα.
Εύλογα ερωτηματικά και απορίες όμως εγείρονται για την επιλογή του χρόνου
δημοσίευσης και κοινοποίησης του ψηφίσματος, καθώς και της μη καταγραφής των
παρόντων δημοτικών συμβούλων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Μετά την άδικη, προσβλητική και ειρωνικού τύπου δυσφήμιση του Δημάρχου
Μύκης στους εκπαιδευτικούς του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Γλαύκης και της
Διευθύντριας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ν. Ξάνθης, συνεχίζεται η προσπάθεια
παρέμβασης της Δημοτικής Αρχής στην εσωτερική λειτουργία και διαχείριση των
σχολικών μονάδων καθώς και η παρέμβαση στη λήψη των αποφάσεων, όταν αυτές
δεν είναι αρεστές.
Στην πράξη, οι ενέργειες αυτές, δείχνουν την αντίληψη για τη δημοκρατία και
ταυτόχρονα μια αλαζονική και καταχρηστική συμπεριφορά του τρόπου άσκησης του
δικαιώματος της εξουσίας και της κριτικής σε αποφάσεις άλλων οργάνων της
διοίκησης, οι οποίες, αν και λαμβάνονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, εντούτοις
στοχοποιούνται και καταγγέλλονται ως παράνομες και ανυπόστατες σε μια
προσπάθεια δημιουργίας ενός ασφυκτικού κλίματος πίεσης και ποινικοποίησης των
αποφάσεων.
Η επίκληση προς τους δημότες του Δήμου για την υποστήριξη και ενίσχυση της
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με συλλογή υπογραφών, δείχνει, αν μη τι
άλλο, την προσπάθεια εργαλειοποίησης των κατοίκων του οικείου Δήμου, μαρτυρά
τη στόχευση, την επικοινωνιακή προσέγγιση προς επιδίωξη συμφερόντων, την
καλλιέργεια εδάφους για άσκηση πολιτικής στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης και
την προσπάθεια δημιουργίας αντανακλαστικών και παραπομπής σε θεωρίες που δεν
έχουν καμία ισχύ και υπόσταση.
Όλες αυτές οι πράξεις αποτελούν καταχρηστική άσκηση δικαιώματος που
διασπείρουν τη διχόνοια και δε συνάδουν με τη διατήρηση της ειρηνικής συμβίωσης.
Ως Διοικητικό Συμβούλιο του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης, αποδοκιμάζουμε
τέτοιες αντιδημοκρατικές πρακτικές που υπερβαίνουν τα όρια αρμοδιότητας του
συγκεκριμένου οργάνου και εκφράζουμε κατηγορηματικά την έντονη αντίθεσή μας για
τον τρόπο αντίδρασης και ωμής παρέμβασης του Δημάρχου Μύκης και τουΔημοτικού Συμβουλίου, στη λειτουργία των οργάνων της διοίκησης και της λήψης
αποφάσεων των εκπαιδευτικών διαδικασιών.