Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρείου της Νομαρχιακής
Επιτροπής Ξάνθης του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος.

Η σύνθεση του Προεδρείου και των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης του ΤΕΕ-
Θράκης έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παπασταυρινίδης Ηλίας, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αντιπρόεδρος: Χαριτίδης Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός
Γεν. Γραμματέας: Φώτης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος: Αυγέρης Λουκάς, Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος: Γιαννίκης Βασίλειος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ:

Οι Νομαρχιακές Επιτροπές επεξεργάζονται τα θέματα αποκλειστικά νομαρχιακού
ενδιαφέροντος και εισηγούνται σχετικά στην Αντιπροσωπεία που τις έχει ορίσει ή την
αντίστοιχη Διοικούσα Επιτροπή. Μπορούν επίσης να κάνουν προτάσεις και για γενικότερα
θέματα.