Στην Ξάνθη βρέθηκε την Πέμπτη για τα εγκαινία της Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας THINC   (Thrace incubator) o Υφυπουργός Έρευνας Χρήστος Δήμας.

Στην τελετή που έγινε στο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής στην πόλη της Ξάνθης, όπου στεγάζεται η θερμοκοιτίδα  βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Πρύτανης και οι αρμόδιοι Αντιπρυτάνεις, ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, εργαζόμενοι καθώς και οι εκπρόσωποι των εταιριών ΦΜ Επιχειρείν και ENA Σύμβουλοι, που έχουν αναλάβει το έργο.

Τι είναι η Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας

Η THINC (Thrace Incubator), που έχει την έδρα της στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, θα φιλοξενήσει συνολικά 48 επιχειρηματικές ομάδες – επιχειρήσεις τα επόμενα 2 χρόνια και θα υποστηρίξει επιχειρηματικές ομάδες και start ups από το φάσμα όλων των κλάδων της RIS 3 της Περιφέρειας ΑΜΘ με εστίαση στους εξής:

• Εφαρμογή καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής
• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
• Εξοικονόμηση Ενέργειας – Εφαρμογές ολοκληρωμένων συστημάτων μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος επιχειρήσεων και αστικών εγκαταστάσεων.
• Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
• Μεταφορές – Logistics
• Υλικά – κατασκευές
• Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές βιομηχανίες

Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του Δ.Π.Θ. θα αποτελέσει την στέγη ενός συνόλου εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις επιχειρηματικές ομάδες όπως:
• Παροχή mentoring – coaching
• Παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών, χρηματοοικονομικών συμβουλών
• Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης
• Παροχή υποστήριξης για την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης και ένταξης του επιχειρηματικού σχήματος σε δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων.
• Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε ερευνητικά δεδομένα και σε βάση δεδομένων επιχειρήσεων
• Υποστήριξη ενεργειών εξωστρέφειας με έμφαση στην εξαγωγική επέκταση
• Διασύνδεση με άλλους συναρμόδιους φορείς για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων.

Τα στάδια της φιλοξενίας των ομάδων

Τα Στάδια φιλοξενίας των ομάδων θα είναι τα εξής:
Στάδιο Α [Entry Level] έως 3 μήνες
Στο στάδιο αυτό θα γίνεται η διαμόρφωση των ρόλων των μελών της ομάδας, θα γίνεται η εξοικείωση με επιχειρηματικούς όρους και πρακτικές, καθώς θα υλοποιείται η τελική διαμόρφωση της ιδέας
Στάδιο Β [Pre seed level], από 3 έως 6 μήνες
Το στάδιο αυτό θα δρα ως επιταχυντής για τις επωφελούμενες ομάδες. Θα πραγματοποιείται η ωρίμανση των ιδεών των ομάδων, η δικτύωση καθώς και μια έρευνα αγοράς.
Στάδιο Γ [Seed level], από 6 έως 9 μήνες
Στο στάδιο αυτό θα υλοποιείται η δημιουργία της εταιρείας, η κατοχύρωση των πνευματικών της δικαιωμάτων, καθώς και η έναρξη αναζήτησης της χρηματοδότησης τους.
Στάδιο Δ – Έξοδος ωφελούμενων επιχειρήσεων από την Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων

Ανάδοχοι του έργου «Υποέργο 3: Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Δ.Π.Θ. Λειτουργία και Παρεχόμενες Υπηρεσίες» είναι η Ένωση εταιριών ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης – ΦΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικού Πόρους.