“ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΣΕΡΟ;” είναι ο τίτλος ερωτήματος προ ημερησίας διάταξης παράταξης Μελισσόπουλου προς τη δημοτική αρχή.

Αναλυτικά:

Κύριε Δήμαρχε
Πάρα πολλές φορές αναφέρεστε στο ενδιαφέρον σας για τους κατοίκους του
Δροσερού και τα προβλήματά τους.
Παρόλα αυτά όμως σήμερα, 3 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας ως
Δημάρχου Ξάνθης, βλέπουμε ότι οι συνθήκες διαβίωσης των συμπολιτών μας σε
αυτόν τον οικισμό εξακολουθούν να είναι άθλιες και το Δροσερό να βρίσκεται σε
πλήρη εγκατάλειψη.
Πιο συγκεκριμένα:
– Είναι ανύπαρκτος ο οποιοσδήποτε πολεοδομικός σχεδιασμός, αφού
η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, με αποτέλεσμα
να κυριαρχεί η άναρχη δόμηση.
– Υπάρχει παντελής απουσία έργων υποδομής όπως αποχετευτικού
συστήματος, ασφαλτόστρωσης δρόμων, πεζοδρόμησης, επαρκών σχολικών
εγκαταστάσεων, δικτύου λυμάτων και ομβρίων, αλλά και ηλεκτροδότησης
σε ορισμένες περιοχές.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με μια γενικότερη έλλειψη σημαντικών
κοινωνικών αγαθών όπως η αστική συγκοινωνία και απουσία ενός Ταχυδρομικού
καταστήματος για τις ανάγκες των κατοίκων συνιστούν ουσιαστικά μια άνιση
μεταχείριση προς τους κατοίκους του Δροσερού, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση
τεράστιων προβλημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή που πολλές φορές
αντανακλούν σε όλη την πόλη της Ξάνθης, αφού μιλάμε για έναν οικισμό 7.000-
8.000 κατοίκων που εφάπτεται με τον αστικό ιστό.
Για τον λόγο αυτόν ΕΡΩΤΑΣΤΕ:

1. Ποιος είναι σήμερα ο σχεδιασμός σας για τον οικισμό του Δροσερού και τι
ενέργειες έχετε κάνει μέχρι σήμερα στη δική σας θητεία για την επίλυση των
μεγάλων προβλημάτων που απασχολούν το Δροσερό;
2. Τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου να προσχωρήσει και να ενταχθεί στο
σχέδιο πόλης ο οικισμός του Δροσερού;

3. Τι απέγινε η προσπάθεια του παρελθόντος για ένταξη του Δροσερού στο
ΓΠΣ, μαζί με την ταυτόχρονη τότε δημιουργία μιας μελέτης
κτηματογράφησης;
4. Γιατί δεν προχωρήσατε μέχρι σήμερα σε κάποια έστω έργα μικρής κλίμακας
βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής για τους κατοίκους του
Δροσερού που τόσο τα έχουν ανάγκη;
5. Γιατί δεν έχουν προχωρήσει και δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποια έργα
ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και άλλων υποδομών που είχαν
χρηματοδοτηθεί παλαιότερα από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
από το ΕΣΠΑ;
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι συμπολίτες μας κάτοικοι του Δροσερού στην καθημερινή τους ζωή, θα πρέπει να
αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για έναν Δήμο που θέλει να λέει ότι προωθεί τη
βιώσιμη αστική ανάπτυξη, προκειμένου έτσι να μη συνεχιστεί και να μη διευρυνθεί
η παρατεταμένη κοινωνική περιθωριοποίηση των ανθρώπων αυτών, καθώς και των
οικογενειών τους.