Η Τελετή Εγκαινίων για τη Thinc – Thrace Incubator, τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΔΠΘ θα γίνει την Πέμπτη στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής, στην πόλη της Ξάνθης.

Τα εγκαίνια θα γίνουν από τον Υφυπουργό Έρευνας και Καινοτομίας Χρήστο Δήμα, παρουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, του Πρύτανη του ΔΠΘ ΑλέξανδροΥ Πολυχρονίδη.

Η Θερμοκοιτίδα δημιουργήθηκε με τη χρηματοδότηση από τo ΠΕΠ της ΑΜΘ και αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο στο οικοσύστημα παραγωγής και αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας και τεχνογνωσίας που παράγεται από το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου αλλά της ευρύτερης Περιφέρειας ΑΜΘ.

Η τελετή θα γίνει στην Πολυτεχνική Σχολή στην Ξάνθη, στα ΠΡΟΚΑΤ, κτίριο 2. Την Πέμπτη 30/6 στις 12:00

Τι είναι η θερμοκοιτίδα του ΔΠΘ

Η THINC (Thrace Incubator), που έχει την έδρα της στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, θα φιλοξενήσει συνολικά 48 επιχειρηματικές ομάδες – επιχειρήσεις τα επόμενα 2 χρόνια και θα υποστηρίξει επιχειρηματικές ομάδες και start ups από το φάσμα όλων των κλάδων της RIS 3 της Περιφέρειας ΑΜΘ με εστίαση στους εξής:

• Εφαρμογή καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής
• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
• Εξοικονόμηση Ενέργειας – Εφαρμογές ολοκληρωμένων συστημάτων μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος επιχειρήσεων και αστικών εγκαταστάσεων.
• Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
• Μεταφορές – Logistics
• Υλικά – κατασκευές

• Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές βιομηχανίες

Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του Δ.Π.Θ. θα αποτελέσει την στέγη ενός συνόλου εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις επιχειρηματικές ομάδες όπως:
• Παροχή mentoring – coaching
• Παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών, χρηματοοικονομικών συμβουλών
• Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης
• Παροχή υποστήριξης για την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης και ένταξης του επιχειρηματικού σχήματος σε δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων.
• Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε ερευνητικά δεδομένα και σε βάση δεδομένων επιχειρήσεων
• Υποστήριξη ενεργειών εξωστρέφειας με έμφαση στην εξαγωγική επέκταση
• Διασύνδεση με άλλους συναρμόδιους φορείς για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων.

Τα στάδια της φιλοξενίας των ομάδων

Τα Στάδια φιλοξενίας των ομάδων θα είναι τα εξής:
Στάδιο Α [Entry Level] έως 3 μήνες
Στο στάδιο αυτό θα γίνεται η διαμόρφωση των ρόλων των μελών της ομάδας, θα γίνεται η εξοικείωση με επιχειρηματικούς όρους και πρακτικές, καθώς θα υλοποιείται η τελική διαμόρφωση της ιδέας
Στάδιο Β [Pre seed level], από 3 έως 6 μήνες
Το στάδιο αυτό θα δρα ως επιταχυντής για τις επωφελούμενες ομάδες. Θα πραγματοποιείται η ωρίμανση των ιδεών των ομάδων, η δικτύωση καθώς και μια έρευνα αγοράς.
Στάδιο Γ [Seed level], από 6 έως 9 μήνες
Στο στάδιο αυτό θα υλοποιείται η δημιουργία της εταιρείας, η κατοχύρωση των πνευματικών της δικαιωμάτων, καθώς και η έναρξη αναζήτησης της χρηματοδότησης τους.
Στάδιο Δ – Έξοδος ωφελούμενων επιχειρήσεων από την Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων

Ανάδοχοι του έργου «Υποέργο 3: Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Δ.Π.Θ. Λειτουργία και Παρεχόμενες Υπηρεσίες» είναι η Ένωση εταιριών ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης – ΦΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικού Πόρους.

Οι δύο εταιρίες αναφέρουν σε ανάρτησή τους: “Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτό το σημαντικό έργο για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, τη Περιφέρεια ΑΜΘ αλλά τους νέους της περιοχής μας που θέλουν να αναπτυχθούν, επενδύσουν και να καινοτομήσουν.”