Την ένταξη του έργου «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για
τον Δήμο Αβδήρων» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του
Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 752.000€ ανακοίνωσε ο Δήμος Αβδήρων.


Το έργο αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου Αβδήρων και συγκεκριμένα:
– Την προμήθεια τεσσάρων μεγάλων ηλεκτροκίνητων οχημάτων: Δύο Φορτωτές –
Πολυμηχανήματα με παρελκόμενα και δύο φορτηγά ανατρεπόμενα 4Χ4.
– Την προμήθεια τεσσάρων μικρών ηλεκτρικών οχημάτων: Δύο φορτηγάκια-van
κλειστού τύπου με εργαλειοθήκη και δύο ημιφορτηγά μονής καμπίνας τύπου pick-up
με ανοιχτή καρότσα.
Επίσης την προμήθεια δεκατριών σταθμών φόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα του
Δήμου Αβδήρων.
Στόχος του Δήμου Αβδήρων είναι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του στόλου του με
ηλεκτρικά οχήματα, σταθμούς φόρτισης και συνοδευτικού εξοπλισμού με σημαντικά
οφέλη όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η
μείωση της ηχορύπανσης.

Ο Δήμος Αβδήρων αναφέρει: “Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Πέτσα Στυλιανό και
τον Βουλευτή Ν. Ξάνθης κ. Τσιλιγγίρη Σπυρίδων για την ένταξη του συγκεκριμένου
έργου για το οποίο και είχε δεσμευτεί o Αναπληρωτής Υπουργός στην επίσκεψη του
Δημάρχου Αβδήρων στο Υπουργείο Εσωτερικών παρουσία του Βουλευτή.”