Τη διαδικασία και την σκοπιμότητα γύρω από μια απευθείας ανάθεσης μελέτης σε ιδιώτη μηχανικό θίγει με ανακοίνωσή του ο πρώην Δήμαρχος Μπάμπης Δημαρχόπουλος:

Αναλυτικά:

Κ. πρόεδρε και αντιπρόεδρε, της ΔΕΥΑΞ
Σήμερα, ημέρα Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, σε έκτακτη και πάλι συνεδρίαση, «δια αλληλογραφίας»,
ζητήθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της πράξης
με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»,
Υποέργο 3 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ Ν. ΜΟΡΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ».
 Στις 23-6-2022 ημέρα Πέμπτη, σε έκτακτη και πάλι συνεδρίαση, «δια αλληλογραφίας», ζητήθηκε
και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΔΕΥΑΞ, η απόφαση για κατευθείαν ανάθεση!
 Στις 24-6-2022 ημέρα Παρασκευή, γίνεται ανάθεση στο μελετητή, μεσολαβεί Σαββατοκύριακο και,
 Στις 27-6-2022 ημέρα Δευτέρα, ορίζεται ο επιβλέπων μηχανικός!
 Την επομένη ημέρα 28-6-2022, δηλαδή σήμερα Τρίτη… ζητάτε να γίνει η παραλαβή της μελέτης!
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :
 Είναι δυνατόν μια μελέτη που αδυνατεί να συντάξει η Υπηρεσία και «βγάζει ένα κοστολόγιο» αμοιβής
κοντά στις 30,000€, να γίνεται μέσα σε τόσες λίγες ημέρες;
 Είναι δυνατόν μια μελέτη, που καλύπτει μια ολόκληρη περιοχή να συντάσσεται από μελετητή να
εκπονείται, να παραδίδεται, να παραλαμβάνεται και να εγκρίνεται… σε 4 ημέρες;
 Ποιος «πήρε», την απευθείας ανάθεση;
 Ποιος ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός;
 Ποιος ή ποιοι παρέλαβαν τη μελέτη;
 Γιατί παρακάμφθηκαν ΠΕ μηχανικοί για την υπογραφή της βεβαίωσης παραλαβής της μελέτης και
ορίσθηκαν ΤΕ μηχανικοί;
 Πόσοι, ποιοι και γιατί, μπορούν να τα ψηφίσουν όλα αυτά;
«Πράματα και θάματα»… κύριε πρόεδρε;