Αυξητικές τάσεις σε 9 από τις 11 περιοχές.

Πιο μεγάλη αύξηση στις τουριστικές περιοχές.

Τι αναφέρουν τα στοιχεία για την τελευταία εβδομάδα

Αύξηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα καταγράφεται την τελευταία εβδομάδα των μετρήσεων από τις 13 έως τις 19 Ιουνίου στην ανάλυση του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του κορωνοϊού. Η μεγαλύτερη αφορά τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο, ενώ ψηλά είναι Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη.

Η Ξάνθη όπως και αρκετές άλλες περιοχές, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν μια μικρή αύξηση, γενικά του κινδύνου για νέα εξάπλωση του κοροναϊού.

Παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σ σε 9 από τις 11 περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, πτωτική τάση σε 1 περιοχή και σταθεροποίηση σε ακόμη μία.

Καθαρά αυξητικές τάσεις ήταν οι τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στον Άγιο Νικόλαο (+237%), στο Ηράκλειο (+176%), στην Ξάνθη (+49%), στην Αλεξανδρούπολη (+47%), στη Λάρισα (+38%) και στη Θεσσαλονίκη (+37%).

Οριακή ήταν η αυξητική τάση στον Βόλο (+24%), στην Αττική (+17%) και στα Χανιά (+15%). Πτωτική τάση παρατηρήθηκε στην Πάτρα (-33%). Σταθερό παρέμεινε το ιικό φορτίο στα Ιωάννινα (+10%).