Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης μετά από αίτημα τεχνικής εταιρείας «ενέκρινε τον περιορισμό κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, λόγω δειγματοληψίας ασφαλτικού υλικού (πυρήνες και πλακούντες) σε διάφορα τυχαία σημεία της Περιφερειακής Οδού Ξάνθης, (Εθνική Οδός Νο2), με τμηματικό περιορισμό της λωρίδας κυκλοφορίας και  του ορίου ταχύτητας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα τυχαία σημεία της Περιφερειακής Οδού Ξάνθης. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιηθεί  τμηματική κατά μήκος στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας με ταυτόχρονο περιορισμό του ορίου ταχύτητας.

Οι εργασίες θα λάβουν χώρα σήμερα, Σάββατο 18/06/2022 και την Κυριακή 19/06/2022 από την 07:00 ώρα έως την 18:00 ώρα εκάστης ημέρας. Κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης