Στα πλαίσια της τουριστικής προβολής η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης προχώρησε στην δημιουργία του βίντεο αυτού, το οποίο αναδεικνύει τη λαογραφία, την αρχιτεκτονική, τη φύση και την καθημερινότητα των ανθρώπων της περιοχής, με τις εναλλαγές των σκηνικών να διαδέχονται το ένα το άλλο.