Μια ιδιαίτερη διάκριση έρχεται για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Petmeza !
Στις 7 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η κατηγορία βράβευσης του σχολείου στα ELT Excellence Awards.

Τα ELT Excellence Awards βραβεύουν τις καλές πρακτικές, την αριστεία και την καινοτομία στη διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας , από Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία και Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε Ελλάδα και Κύπρο.