Εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών στο τετράγωνο Τσιμισκή-Καραολή-Ελπίδος θα γίνουν από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη μέχρι τις 6 μ.μ.

Οι εργασίες της εταιρίας Vodafone, σύμφωνα με τη σχετικη άδεια της ΑΔ. Ξάνθης θα πραγματοποιηθούν στις οδούς α) Τσιμισκή από την τομή της με την 28 ης
Οκτωβρίου έως την τομή της με την Μιχαήλ Καραολή, β) Μιχαήλ Καραολή, από την τομή της με την Τσιμισκή μέχρι την τομή της με την Ελπίδος, ρεύμα προς πλατεία Μπαλτατζή, γ)Ελπίδος.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά σε όλη τη διάρκεια των έργων
και θα διακόπτεται μόνο για λόγους ασφαλείας ή μεταφοράς μηχανημάτων και πάντα
ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες.
3. Οι εργασίες αφορούν στην  εκσκαφή και διάνοιξη συμβατικής τάφρου συνολικού μήκους 220 μέτρων διαστάσεων πλάτους 5 εκατοστών και βάθους 30 εκατοστών