Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΕΟΣ Ξάνθης:

Νέο ΔΣ ΕΟΣ Ξάνθης