Κείμενο για συλλογή υπογραφών ως τελευταία προσπάθεια, διανέμεται από την ΕΛΜΕ Ξάνθης.

Η ΕΛΜΕ αναφέρει:

Από την αρχή αυτής της σχολικής χρονιάς ως σωματείο ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα πανεπιστήμια ενώ, εδώ και πολλά χρόνια, ζητάμε τον εξορθολογισμό και την επικαιροποίηση της ύλης. Το υπουργείο κωφεύει στα επιχειρήματά μας, τις επισημάνσεις και τις εκκλήσεις μας αλλά και στις συνεχείς συστάσεις των επιστημονικών ενώσεων.
Έστω και λιγότερο από μήνα πριν από τις εξετάσεις το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να αντιληφθεί την αντιπαιδαγωγική εμμονή του στην τράπεζα θεμάτων, το, πέρα από κάθε λογική, μέγεθος ύλης και την ακατανόητη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.Ως εκπαιδευτικοί αλλά και ως γονείς και μαθήτριες/ές ζητάμε:

  1. Κατάργηση της εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων στις εξετάσεις. Από την πρώτη κιόλας εφαρμογή της, το 2013-14, εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας για την εφαρμογή της εξηγώντας με επιχειρήματα ότι αποψιλώνει το σχολείο από κάθε δημιουργική έκφραση, απαξιώνει την εκπαιδευτική πράξη, ακυρώνει τις/τους εκπαιδευτικούς ως παιδαγωγούς και ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες στη μόρφωση. Η Τράπεζα Θεμάτων, έτσι όπως χρησιμοποιείται, καλλιεργεί στα παιδιά μια χρησιμοθηρική αντίληψη για τη γνώση, ενισχύει την τμηματική και ασύνδετη μάθηση διαβρώνοντας όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Ιδιαίτερα φέτος λόγω του COVID-19, η φοίτηση, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, δεν είχε τους όρους της κανονικότητας που επικαλείται το ΥΠΑΙΘ. Επιπλέον, τα θέματα που έχουν αναρτηθεί και αναρτώνται συνέχεια στην τράπεζα θεμάτων είναι πρόχειρα και αδιαβάθμητα και έχουν χαρακτηριστεί ως απαράδεκτα από τις επιστημονικές μας ενώσεις.

  2. Μείωση της ύλης σε λογικά και εφικτά επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη το γνωσιακό επίπεδο των παιδιών και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις των αντίστοιχων επιστημονικών ενώσεων έτσι ώστε να είναι η διδασκαλία τους ουσιαστική. Τα αντικείμενα που διδάσκονται τα παιδιά είναι πολλά, ασύνδετα και ανερμάτιστα έτσι που τα παιδιά δεν προλαβαίνουν και δεν μπορούν να τα αφομοιώσουν.

  3. Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής άφησε εκτός παν 27000 παιδιά που κρίθηκαν ανεπαρκή για τα δημόσια παν αλλά κατάλληλη πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια των οποίων τα πτυχία φρόντισε η κυβέρνηση να εξισώσει με αυτά των δημόσιων πανεπιστημίων.