Συνεχίζει να οχυρώνεται το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έναντι στην πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 (SARS-CoV-2) που βρίσκεται ακόμη ανάμεσά μας. Η ανάγκη για την εξάλειψη των οδών μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων με την αερομεταφερόμενη μετάδοση του ιού να είναι η πιο σημαντική, έκρινε την προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού αέρα επιτακτική για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στους εκπαιδευτικούς χώρους, καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνιου, όταν πρόκειται για κλιματιζόμενους εσωτερικούς χώρους.

Η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε αίθουσες και αμφιθέατρα των εγκαταστάσεων στις πόλεις της Κομοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας καθώς και σε χώρους όπου ενισχύεται η εκπαιδευτική διαδικασία και ο συγχρωτισμός είναι αναπόφευκτος, όπως π.χ. βιβλιοθήκες, φοιτητικά εργαστήρια, κλινικές, αθλητικοί χώροι, θα ενισχυθεί με την τοποθέτηση συστημάτων καθαρισμού αέρα, καθώς αυτά προσφέρουν συνολική και συνεχή απολύμανση του χώρου όπου θα τοποθετηθούν, ενώ η προστασία δεν είναι μόνο ενάντια στον COVID-19, αλλά και άλλων παραγόντων (εποχικής γρίπης, αλλεργιών κλπ).

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έπειτα από δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας παρέλαβε 339 συνολικά μηχανήματα καθαρισμού αέρα και αερίων συνολικής συμβατικής αξίας εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (198.148,90€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», σύμφωνα με την 2η Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ».

Η Διοίκηση του Ιδρύματος εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Περιφέρεια ΑΜΘ και τα στελέχη της τα οποία συνέδραμαν στην υλοποίησή του έργου αυτού.