Την Κυριακή στις 15 Μαΐου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκλέγει τον Πρόεδρο και την Κεντρική
Επιτροπή του κόμματος από τη βάση, υλοποιώντας τις αποφάσεις του 3 ου
Συνεδρίου, αναφέρει ανακοίνωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ.

Δικαίωμα ψήφου για εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής, έχουν όλα τα μέλη του
κόμματος που εγγράφησαν μέχρι 21/3/22.

Όλοι/ες έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή του Προέδρου του κόμματος αφού
μπορούν και την ώρα της ψηφοφορίας να εγγραφούν μέλη .

Καλούμε όλους/ες τους/τις δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες να
συμμετέχουν στο μεγάλο κάλεσμα της αλλαγής και της προόδου, να στείλουμε το
μήνυμα νίκης που ήδη διαφαίνεται να έρχεται. Με την κοινωνία όρθια, προχωράμε.

Εκλογικά Τμήματα:

1 ο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ: 3 Εκλογικά Τμήματα
2 ο ΓΕΝΙΣΕΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ : 2 Εκλογικά Τμήματα
3 ο ΣΕΛΕΡΟ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ: 2 Εκλογικά Τμήματα
4 ο ΕΧΙΝΟΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: 1 Εκλογικό Τμήμα
Η διάρκεια ψηφοφορίας είναι 8:00 με 20:00