Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ, το μέλος του Δ.Σ. εκ μέρους της παράταξης “Ξάνθη για Όλους”, Φάνης Παπαδάκης, σημειώνει:

Κύριε Πρόεδρε,

Περιήλθε σε γνώση μας από συμπολίτες μας πως στον λογαριασμό Ύδρευσης και
Αποχέτευσης που έχει αποσταλεί σε καταναλωτές στην ανάλυση λογαριασμού υπάρχει
μία χρέωση «Τόκοι» και «Χαρτ. Τόκων 3,6%».

Στους πολίτες που εντοπίζουν τη χρέωση στο ταμείο διορθώνεται χειρόγραφα πάνω
στο λογαριασμό από τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΞ με την αιτιολογία πως πρόκειται για
λάθος του συστήματος.

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε εάν το λάθος αυτό είναι γενικευμένο σε όλους τους
λογαριασμούς, και σε τι ενέργειες πρόκειται να προβείτε προκειμένου να επιστραφεί
το ποσό αυτό στους δημότες που δεν το έχουν εντοπίσει και πιθανότατα το έχουν
πληρώσει στο ταμείο ή ηλεκτρονικά.

Παρακαλούμε να αναρτηθεί άμεσα ανακοίνωση στο Ταμείο της ΔΕΥΑΞ, στην Ιστοσελίδα
της ΔΕΥΑΞ, στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και στα τοπικά ΜΜΕ, προκειμένου να
ενημερωθούν οι δημότες μας και να μην υπάρξει ούτε ένας δημότης που να
επιβαρυνθεί πέραν της αξίας του λογαριασμού του.