Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Α.Δ. Ξάνθης, δόθηκε άδεια εκτέλεσης εργασιών στην  «VODAFONE »για την εγκατάσταση οπτικών ινών στο κέντρο της Ξάνθης και απαγορεύται η στάση και τη στάθμευση όλων των οχημάτων, και σε άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται περιορισμός κίνησης.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις οδούς α) Τσιμισκή από την τομή της με την 28 ης
Οκτωβρίου έως την τομή της με την Μιχαήλ Καραολή, β) Μιχαήλ Καραολή, από την τομή της με την Τσιμισκή μέχρι την τομή της με την Ελπίδος, ρεύμα προς πλατεία Μπαλτατζή, γ) Ελπίδος.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά σε όλη τη διάρκεια των έργων
και θα διακόπτεται μόνο για λόγους ασφαλείας ή μεταφοράς μηχανημάτων και πάντα
ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες.

3. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα με τον εξής προγραμματισμό:

a. Τετάρτη 11/05/2021 έως Παρασκευή 13/05/2022, εκσκαφή και διάνοιξη συμβατικής
τάφρου συνολικού μήκους 220 μέτρων διαστάσεων πλάτους 5 εκατοστών και βάθους
30 εκατοστών στις προαναφερόμενες οδούς με τα φρεάτιά τους, όπως εμφαίνεται στα
σχετικά σχέδια της υπευθύνου εταιρίας.
b. Οι εργασίες κάθε ημέρα θα πραγματοποιούνται από την 07:00 έως την 18:00 ώρα.
Σημειώνεται ότι κατά τις μεσημβρινές ώρες κοινής ησυχίας δεν θα λαμβάνουν χώρα
θορυβώδεις εργασίες.