Έκτακτα μέτεα ενόψει της επισκέψεως της της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας στην πόλη της Ξάνθης λαμβάνει  η ΑΔ Ξάνθης.

Η σχετική  απόφαση  του Αστυνομικού Διευθυντή Πασχάλη Γιώρη, αναφέρει:

α)    Διακόπτουμε την κυκλοφορία και απαγορεύουμε την στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, την 23.04.2022, ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, στην οδό Μιχαήλ Βόγδου της πόλης της Ξάνθης, από ώρα 17:00 έως και 02:00 της 24.04.2022.

β)    Το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, την έκβαση των αστυνομικών μέτρων και γενικά την επικρατούσα κατάσταση, δύναται να διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσει την κυκλοφορία σε οποιαδήποτε οδό της πόλης, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

γ)    Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτήριων ή παρακείμενων οδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αστυνομικών.