Ο Πρόεδρος και μέλη της Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Ξάνθης
συναντήθηκαν την Τετάρτη 20/4/2022 με την Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ.
του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και συζήτησαν μαζί τους θέματα που
αφορούν τον τομέα της δικαιοσύνης.