Σε ανακοίνωσή τους οι 4 παρατάξεις της αντιπολίτευσης, σημειώνουν:


Με πρωτοβουλία των δημοτικών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης συζητήθηκε
στο Δημοτικό Συμβούλιο – ως κατεπείγον θέμα – η άδικη απόφαση του Δ.Σ της
ΔΕΥΑΞ για την εφαρμογή κοινωνικού τιμολογίου, η οποία για πρώτη φορά έθετε
εισοδηματικά κριτήρια στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και μάλιστα με
αναδρομική ισχύ από 1-1-2022, καταργώντας παλαιότερες ευεργετικές αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (2017).

Εξηγήσαμε στο Δημοτικό  Συμβούλιο ότι οι δύο παλαιότερες αυτές ευεργετικές
αποφάσεις της ΔΕΥΑΞ για το κοινωνικό τιμολόγιο που αφορούσε τα ΑΜΕΑ
(31/2017 και 93/2017) οι οποίες και ανατράπηκαν εντελώς αναίτια το 2022 με
αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου της ΔΕΥΑΞ κ. Καμαρίδη, στηρίζονταν
ουσιαστικά στην ανάγκη για σεβασμό και υποστήριξη των ανθρώπων αυτών και των
οικογενειών τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άλλωστε η οικονομική αυτή
ελάφρυνση επιφέρει ελάχιστη δημοσιονομική επιβάρυνση στη ΔΕΥΑΞ, η οποία όπως
όλοι γνωρίζουμε πάσχει από άλλα και πολύ μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.
Πετύχαμε, να περάσει ΟΜΟΦΩΝΑ η πρόταση για την πλήρη απαλλαγή των
ΑΜΕΑ με αναπηρία άνω του 80% ή με προστατευόμενα μέλη με ποσοστό
αναπηρίας άνω του 80% από το αντίτιμο του καταναλισκόμενου ύδατος. Το
Δημοτικό  Συμβούλιο ως κυρίαρχο όργανο αποφάσισε να επιστραφεί πίσω στη
ΔΕΥΑΞ η άδικη απόφαση της προκειμένου να ληφθεί απόφαση εκ νέου από το Δ.Σ 
προς το συμφέρον πάντα των ΑΜΕΑ.

Μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα για τον τόπο μας και να
ανατρέψουμε τις άδικες αποφάσεις της διοίκησης Τσέπελη και των συνεργατών του.
Η Ξάνθη θα πρέπει να αλλάξει ριζικά νοοτροπία και τρόπο λειτουργίας και με την
συμμετοχή όλων μας να γίνει μια πόλη σύγχρονη, με κοινωνικές ευαισθησίες, μια
πόλη που θα είμαστε όλοι υπερήφανοι που ζούμε σ ΄ αυτήν.