Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης καλεί τα μέλη που
θεώρησαν την άδεια θήρας την κυνηγετική περίοδο 2021-2022 στην Επαναληπτική
Ετήσια Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες, την Κυριακή 17 Απριλίου στην αίθουσα του
Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, ώρα έναρξης 9:00 πρωινή με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1 ο Ορισμός Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ 2 ο Έκθεση πεπραγμένων απερχόμενου Δ. Σ.
ΘΕΜΑ 3 ο Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021
ΘΕΜΑ 4 ο Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής Κ. Σ. Ξάνθης
ΘΕΜΑ 5 ο Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
ΘΕΜΑ 6 ο Επιβολή πρόσθετης εισφοράς υπέρ Συλλόγου
ΘΕΜΑ 7 ο Ανακοινώσεις – προτάσεις
ΘΕΜΑ 8 ο Ορισμός εφορευτικής επιτροπής και Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου
Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής
Για το δικαίωμα ψήφου τα μέλη πρέπει να έχουν μαζί τους την άδεια θήρας
θεωρημένη για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022, η χρήση μάσκας είναι
υποχρεωτική.