Σε Δελτίο Τύπου η ΦΕΞ αναφέρει:

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙ