Στην αδιαπραγμάτευτη εφαρμογή του Προγράμματος Βιωσιμότητας και στη διαρκή προσπάθεια για την προστασία του Περιβάλλοντος ως έναν από τους βασικούς στόχους της JTI ανεξάρτητα από τις συγκυρίες, αναφέρθηκε η κ. Γεωργία Καρούντζου, Head of Corporate Affairs and Communications της JTI Ελλάδας στο πάνελ με τίτλο «Βιωσιμότητα, συνέργειες και σύμπνοια σε έναν απειλούμενο πλανήτη», που διεξήχθη την πρώτη ημέρα των εργασιών του 7ου Φόρουμ των Δελφών.

Σύμφωνα με την κ. Καρούντζου, «το Περιβάλλον αποτελεί στόχο επιβίωσης πρώτης
γραμμής και παρά τις αντίξοες συνθήκες θα πρέπει πάντα να υπάρχει μια σταθερή
κατεύθυνση ως προς την περιβαλλοντική πρόοδο. Στη JTI δεσμευόμαστε για τη συνεχή
βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και συνεχίζουμε ακάθεκτοι να
εφαρμόζουμε την πολιτική μας για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος
και των αναγκών μας σε ενέργεια και νερό».
Πιο συγκεκριμένα, η κ. Καρούντζου υπογράμμισε ότι βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει
οικονομική ανάπτυξη για όλους με τέτοιο τρόπο, που θα εγγυάται την κοινωνική
ευημερία χωρίς αποκλεισμούς και την προστασία του Περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων, προς όφελος όχι μόνο των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών.
Μάλιστα αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της JTI τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα η οποία
συνίσταται στο να λειτουργεί η εταιρεία με όρους Βιωσιμότητας με προνοητικότητα,
ευελιξία και προσαρμοστικότητα βάζοντας ως προτεραιότητα τους ανθρώπους της, τους
καταναλωτές και την κάθε κοινότητα όπου δραστηριοποιείται. «Η στιγμή είναι ιδιαίτερα
κρίσιμη για όλους: Κυβερνήσεις, θεσμούς, Οργανισμούς και επιχειρήσεις» τόνισε η κ.
Καρούντζου επισημαίνοντας «την ανάγκη συνεργασίας και συνεννόησης σε θέματα
Περιβάλλοντος/Βιωσιμότητας μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ κυβέρνησης
και επιχειρήσεων με όρους διαφάνειας και αγοράς».