Με επιστολή του προς το Δήμαρχο Μανώλη Τσέπελη, ο επικεφαλής της παράταξης “Ξάνθη για Όλους” Σάββας Μελισσόπουλος  ζητά στοιχεία για τις μελέτες που έχουν γίνει από εξωτερικούς συνεργάτες , όχι μόνο στην τρέχουσα θητεία αλλά από το 2006. Η επιστολή, με επικριτικό τόνο λόγω πρόσφατης ανάθεσης, ζητά από το Δήμαρχο να παραθέσει τα στοιχεία, προ ημερησίας διάταξης, στην προσεχή συνεδρίαση της Πέμπτης 31/3 για τις μελέτες που έγιναν, πόσο κόστισαν και πόσες, τελικά, αξιοποιήθηκαν από το Δήμο.

Αναλυτικά:

κ. Δήμαρχε
Με αφορμή τη μη ύπαρξη ΟΥΤΕ ενός ΕΡΓΟΥ στην Ξάνθη κατά τη διάρκεια της
θητείας σας αλλά και χρόνια πριν, καθώς επίσης και την απόφαση για την
προκήρυξη μίας ακόμα ΜΕΛΕΤΗΣ που λήφθηκε στην συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής στις 8-3-2022 με τίτλο «Μελέτες για την εξασφάλιση της
λειτουργικότητας και της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου πολιτισμού Κ.
Μπένης, επιλογή διαδικασίας, ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης» συνολικής προεκτιμώμενης αξίας 1.306.159,96€,
παρακαλώ να μου απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
1. Πόσες και ποιες μελέτες, εκπονήθηκαν από εξωτερικούς συνεργάτες για τον
Δήμο Ξάνθης, από το 2006 έως και σήμερα; (Παρακαλώ να μου αναφέρετε
τίτλο μελέτης, όνομα μελετητή και ποσό κόστους μελέτης)
2. Ποιες από αυτές τις μελέτες έτυχαν επικαιροποίησης και με ποιο επιπλέον
οικονομικό κόστος για το Δήμο Ξάνθης;
3. Πόσες και ποιες από αυτές τις μελέτες τελικά χρησιμοποιήθηκαν και
υλοποιήθηκαν και ποιος ο χρόνος υλοποίησης τους;
4. Πόσες και ποιες από αυτές τις μελέτες βρίσκονται σήμερα σε στάδιο
υλοποίησης;
5. Πόσες και ποιες από αυτές τις μελέτες δεν εφαρμόστηκαν και δεν
υλοποιήθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα;

6. Ποιο το συνολικό κόστος όλων γενικά των μελετών που εκπονήθηκαν από
εξωτερικούς συνεργάτες για τον Δήμο Ξάνθης, από το 2006 έως και
σήμερα;
7. Πόσες και ποιες μελέτες εκπονήθηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου
Ξάνθης από το 2006 έως και σήμερα; (Παρακαλώ να μου αναφέρετε τίτλο
μελέτης και χρόνο υλοποίησής της)