Μέτρα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου ζητεί ο Δήμος Ξάνθης, να λάβουν οι ιδιοκτήτες διαφόρων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων. Αναλυτικά:

“Ο Δήμος Ξάνθης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, από 1 ης   Μαΐου 2022 έως και
31 ης  Οκτωβρίου 2022, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές
οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, να
προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε
άλλα υλικά, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην
αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Στην υπ’αριθμ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/τ.Β΄/18.03.2022)
αναγράφεται ρητά η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων ως ακολούθως:

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών,
υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε
καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή
ταχείας επέκτασής της.

2. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει :
α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών,
καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα
(τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.
Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του
εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα
ξερά κλαδιά.
β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε
περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της
κόμης τους.
γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή
αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος θα προβαίνει στον
καθαρισμό των χώρων και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 94
ν.3852/2010, Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022, άρθρο 433 Ποινικού Κώδικα).
Ο καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων αποτελεί υποχρέωση
όλων μας, βάσει νόμων και διατάξεων, αλλά πάνω απ’ όλα, αποτελεί ΠΡΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας.

Οφείλουμε να κρατήσουμε το Δήμο μας ασφαλή και καθαρό ώστε να μειώσουμε
τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς και των επιπτώσεών της.
Ως Δήμος ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία και στην άμεση ανταπόκριση των
συνδημοτών μας.” καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.