Περιορισμούς στην κίνηση των οχημάτων λόγω έργων στη γέφυρα του 8ου χιλιομέτρου προς Σταυρούπολη-Εχίνο αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση λόγω έργων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αστυνομικός Διευθυντής αποφασίζει:

1. Τον περιορισμό κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στη γέφυρα επί της χιλιομετρικής θέσης 7+200 στην Ε.Ο. 14 Ξάνθης – Δράμας (τη γνωστή γέφυρα πριν τη διασταύρωση του 8ου χιλιομέτρου), με σκοπό την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών που πρόκειται να λάβουν χώρα, στο πλαίσιο του υποέργου «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020-2021» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».

2. Το χρονικό διάστημα ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης δεν δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς διότι εξαρτάται από το χρόνο που θα απαιτηθεί για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επισκευής και ενίσχυσης της υφιστάμενης γέφυρας. Συνεπώς
θα ισχύσει για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών,
όπως αυτές θα καθοριστούν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, η οποία
είναι η υπεύθυνη Υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου.

3. Κατά τη διάρκεια των εργασιών προβλέπονται:
α) Ο περιορισμός της κυκλοφορίας με μείωση του επιτρεπτού φορτίου διέλευσης στο
ανώτατο όριο των 28 τόνων.
β) Ο περιορισμός του πλάτους κυκλοφορίας σε μία λωρίδα ορισμένη κεντρικά στην κάτοψη
της γέφυρας. Επιβάλλεται να αποφευχθεί η ταυτόχρονη διέλευση οχημάτων που να
υπερβαίνουν αθροιστικά το όριο των 28 τόνων στη λωρίδα κίνησης.
γ) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο σημείο ορίζεται στα 40 χλμ/ώρα.