Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του
Δήμου Ξάνθης πραγματοποιείται η 2η ανοιχτή διαβούλευση, τη Δευτέρα 28
Μαρτίου 2022, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ξάνθης, στις 6:30 το απόγευμα.

Στη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Ξάνθης αναφέρει:

Βασικό αντικείμενό της είναι η παρουσίαση του Οράματος, των Προτεραιοτήτων και των Στόχων, καθώς και των εναλλακτικών σεναρίων για την κινητικότητα. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επικυρώσουν το όραμα, να οριστικοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους / προτεραιότητες και να συζητήσουν τα εναλλακτικά σενάρια για την κινητικότητα, προτείνοντας αλλαγές ή προσθήκες.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Δήμαρχος Ξάνθης, Μανώλης Τσέπελης. Ομιλητές θα είναι ο Manager/Partner ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, Γιώργος Κουμπαράκης, ο οποίος θα αναφερθεί στο Θεσμικό Πλαίσιο ΣΒΑΚ, ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, ο οποίος θα αναλύσει το όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους του Σχεδίου και η Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ευθυμία Κουρμπά, η οποία θα παρουσιάσει τα Εναλλακτικά Σχέδια Κινητικότητας.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική του Δήμου Ξάνθης, με τη συνδρομή έγκριτων
επιστημόνων έχει ως στόχο την εναρμόνιση της αστικής και περιαστικής κινητικότητας των πολιτών με τις ευρωπαϊκές επιταγές, λαμβάνοντας υπόψιν κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και καλύπτοντας όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς στην περιοχή παρέμβασης, ώστε η κινητικότητα των πολιτών και οι αστικές μεταφορές να καθίστανται λειτουργικές και βιώσιμες για
το σύνολο των χρηστών.