Τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Ξάνθης θα κατέχει για άλλη μια θητεία ο Δημήτρης Γαλανόπουλος.

Μετά τις πρόσφατες εκλογές το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος Δημήτρης Γαλανόπουλος
Α’ Αντιπρόεδρος: Ηλίας Γκίκας
Β’ Αντιπρόεδρος : Παντελής Πεπονίδης
Γεν. Γραμματέας: Πόπη Τζανόγλου
Ταμίας: Βασιλική Χρηστίδου
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων: Γιώργος Γουναρίδης
Αν. Γεν. Γραμματέας: Γιάννης Παπαδόπουλος
Αν. Ταμίας: Παναγιώτης Ξενιός
Μέλος: Βασιλική Τσιπούρη

Ως προς τις έδρες των παρατάξεων, αυτές κατέλαβαν:

Για το Δ.Σ.
Συναδελφική Αλληλεγγύη 8 έδρες
ΔΑΣ ΟΤΑ 1 έδρα

Για την Ελεγκτική Επτροπή
Συναδελφική Αλληλεγγύη 3 έδρες

Για την ΠΕ ΟΤΑ
Συναδελφική Αλληλεγγύη 5 έδρες
ΔΑΣ ΟΤΑ 1 έδρα

Για το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ
Συναδελφική Αλληλεγγύη 19 έδρες
ΔΑΣ ΟΤΑ 2 έδρΕς