Η ιστορία των αναπτυξιακών νόμων στην Ελλάδα μετράει σχεδόν 70 χρόνια και έχει τις ρίζες της στο Σύνταγμα του 1952. Σκοπός των αναπτυξιακών νόμων είναι η παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί 139 αναπτυξιακοί νόμοι, με τον νέο “Αναπτυξιακό νόμο – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” που πρόσφατα ψηφίστηκε να γίνεται 140ος.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των αναπτυξιακών νόμων που θεσπίστηκαν από το 1998 και μετά και συνοδεύει το πρόσφατο κατατεθέν νομοσχέδιο στη Βουλή, το 95% των επενδυτικών σχεδίων ήταν χαμηλής και σχετικά χαμηλής τεχνολογίας. Το 46,5% των επενδυτικών σχεδίων και το 72,2% του συνολικού προϋπολογισμού αφορούσε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (ιδίως φωτοβολταϊκά) και Τουρισμό και ένα άλλο σημαντικό ποσοστό αποθήκες επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, στους νόμους ν. 2601/1998 , 3299/2004 και 3908/2011 εντάχθηκαν επενδύσεις ύψους 32 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος της κρατικής ενίσχυσης των ενταχθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στα 12,5 δισ. ευρώ με μορφή ενίσχυσης την άμεση επιχορήγηση.

Πώς μοιράστηκαν οι πόροι των προηγούμενων νόμων:

Στον Αναπτυξιακό του 1998

εντάχθηκαν συνολικά 3.116 επενδυτικά σχέδια, με το συνολικό ύψος των επενδύσεων να ανέρχεται σε 3.590,16 εκατ. ευρώ. Οι ενισχύσεις που δόθηκαν έφτασαν τα 1.114,75 εκατ. ευρώ, με το μέσο μέγεθος της ενίσχυσης να κυμαίνεται στα 357.750 ευρώ και να αφορά στη δημιουργία 29.242 νέων θέσεων εργασίας.

Στον Αναπτυξιακό του 2004:

εντάχθηκαν συνολικά 10.459 επενδυτικά σχέδια, με το συνολικό ύψος των επενδύσεων να ανέρχεται σε 22.464,74 εκατ. ευρώ. Οι ενισχύσεις που δόθηκαν έφτασαν τα 9.573,74 εκατ. ευρώ, με το μέσο μέγεθος της ενίσχυσης να κυμαίνεται στα 915.359 ευρώ και να αφορά στη δημιουργία 39.669 νέων θέσεων εργασίας.

Στον Αναπτυξιακό του 2011:

εντάχθηκαν συνολικά 1.276 επενδυτικά σχέδια, με το συνολικό ύψος των επενδύσεων να ανέρχεται σε 6.021,77 εκατ. ευρώ. Οι ενισχύσεις που δόθηκαν έφτασαν τα 1.991,04 εκατ. ευρώ, με το μέσο μέγεθος της ενίσχυσης να κυμαίνεται στα 1.560.375 ευρώ και να αφορά στη δημιουργία 6.167 νέων θέσεων εργασίας.

Στον Αναπτυξιακό του 2016 (τα στοιχεία προκύπτουν από την εφαρμογή του μέχρι τις 30 Μαΐου 2021):

εντάχθηκαν 1.768 επενδυτικά σχέδια. Ενδεικτικά, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ανερχόταν στα 686.243.261 ευρώ, το ύψος της εξωτερικής χρηματοδότησης ανερχόταν στα 2.894.423.249 ευρώ, το ύψος των επιχορηγήσεων ανερχόταν στα 697.778.217 ευρώ, το ύψος της ενίσχυσης για χρηματοδοτική μίσθωση ανερχόταν στα 287.637.181 ευρώ και το ύψος του ενισχυόμενου μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας ανερχόταν στα 15.778.401 ευρώ.

Ενταγμένα επενδυτικά σχέδια και αναπτυξιακοί νόμοι

· 3.116 επενδυτικά σχέδια Αναπτυξιακού 1998

· 10.459 επενδυτικά σχέδια Αναπτυξιακού 2004

· 1.276 επενδυτικά σχέδια Αναπτυξιακού 2011

· 1.768 επενδυτικά σχέδια Αναπτυξιακού 2016

Θέσεις εργασίας και αναπτυξιακοί νόμοι

Συνολικά, από τα επενδυτικά σχέδια των τριών νόμων, δημιουργήθηκαν 75.078 θέσεις, εκ των οποίων, 29.242 με το νόμο του 1998, 39.669 με το νόμο του 2004 και 6.167 με το νόμο του 2011.

Ο μέσος αριθμός νέων θέσεων εργασίας ανά επένδυση ανέρχεται σε:

· 9,4 για τον αναπτυξιακό νόμο του 1998

· 3,8 για τον αναπτυξιακό νόμο του 2004

· 4,8 για τον αναπτυξιακό νόμο του 2011

Η μέση ενίσχυση ανά θέση εργασίας διαμορφώθηκε στα:

· 38.121 ευρώ για το νόμο του 1998,

· 241.341 ευρώ για το νόμο του 2004

· 322.854 ευρώ για το νόμο του 2011.

Η μέση επενδυτική δαπάνη ανά θέση εργασίας ανήλθε στα:

· 122.774 ευρώ για το νόμο του 1998,

· 566.305 ευρώ για το νόμο του 2004

· 976.450 ευρώ για το νόμο του 2011.

Από τον προηγούμενο νόμο 4399/2016 και βάσει των διαθέσιμων στοιχείων έως τις 30 Μαΐου 2021 εξάγονται τα εξής συμπεράσματα:

· Από τα υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια, το 49,16% ανήκει σε Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (ΚΑΔ 55), απορροφώντας το 67,8% του συνόλου των επιχορηγήσεων συμβατικής επένδυσης.

· Στον τομέα του μεγέθους των υπαχθέντων φορέων, το 10,18% αυτών είναι μεγάλοι, το 18,95% είναι μεσαίοι, το 28,79% είναι μικροί και το 42,08% είναι πολύ μικροί.

· Στον τομέα της μεταποίησης, ο ΚΑΔ 10 (Τρόφιμα) παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό υπαχθέντων σχεδίων (18,9% του συνόλου των υπαχθέντων σχεδίων), αλλά στον τομέα των επιχορηγήσεων συμβατικής επένδυσης φθάνει μόνο στο 10,92% του συνόλου.

· Στον τομέα των επενδύσεων δημιουργίας νέας μονάδας προηγούνται οι Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, ενώ στον μεταποιητικό τομέα προηγούνται τα Τρόφιμα. Η ίδια προσέγγιση εμφανίζεται και στις επενδύσεις επέκτασης δυναμικότητας, καθώς και στις επενδύσεις θεμελιώδους αλλαγής διαδικασίας.

Ο νέος «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» 4887/2022

Οι άξονες στους οποίους κινείται ο νέος αναπτυξιακός είναι: η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η έρευνα και η καινοτομία, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ενίσχυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων, η αγροδιατροφή και η αλιεία.

Η προηγούμενη εμπειρία, οδήγησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο, το οποίο θα έχει θεματικό χαρακτήρα και όχι οριζόντιο, όπως οι προηγούμενοι νόμοι μέχρι και τον 4399/2016. Έτσι στον νέο αναπτυξιακό νόμο Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη δημιουργήθηκαν 13 διαφορετικά καθεστώτα ενισχύσεων με θεματική στόχευση, αντί της οριζόντιας. Κάθε καθεστώς ενίσχυσης είναι εστιασμένο σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Τα καθεστώτα ενίσχυσης του νέου νόμου είναι:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3. Νέο Επιχειρείν

4. Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11. Μεγάλες επενδύσεις

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και ο Αναπτυξιακός νόμος

Η εταιρεία ena έχει υποβάλει 125 επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια ενίσχυσης των αναπτυξιακών νόμων από το 2004 έως σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί:

· 54 επενδυτικά σχέδια στον αναπτυξιακό νόμο του 2004 (3299/2004)

· 7 επενδυτικά σχέδια στον αναπτυξιακό νόμο του 2011 (3908/2011)

· 64 επενδυτικά σχέδια στον αναπτυξιακό νόμο του 2016 (4399/2016)

Το συνολικό ύψος των επενδύσεων, των εταιρειών-πελατών της ena, που εντάχθηκαν στο αναπτυξιακό νόμο του 2016, ανέρχεται σε 68.900.751,41 εκατ. ευρώ! Οι ενισχύσεις που δόθηκαν έφτασαν τα 59.039.949,68 εκατ. ευρώ, με το μέσο μέγεθος ενίσχυσης να κυμαίνεται στις 922.499,20 ευρώ.

Η συσσωρευμένη εμπειρία των προηγούμενων ετών και η υψηλή εξειδίκευση των συνεργατών μας, αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο ώστε να συνεχίσουμε με απόλυτη επιτυχία να διαχειριζόμαστε και στον νέο «Αναπτυξιακό Νόμο Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», τις επενδυτικές ανάγκες των πελατών μας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.