Και οι Δήμοι Αβδήρων και Τοπείρου θα κλείσουν τα σχολεία τους την Παρασκευή στο πλαίσιο της παράδοσης που ισχύει επί χρόνια λόγω του Καρναβαλιού.

Οι σχετικές αποφάσεις των δύο Δημάρχων αναρτήθηκαν στη Διαύγεια.

 

ΑΠΟΦ_ΔΗΜΑΡΧΟΥ_ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ_6ΨΔΗΩ6Γ-3Ξ2
80- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΩΖΘ7ΩΗΨ-ΒΡ9