Πολύ μικρή αύξηση κατέγραψε είναι η ποσότητα των παραγόμενων απορριμμάτων για το 2021 στους Δήμους της Ξάνθης καθώς συνολικά  από τους 39.444 τόνους που υπήρξαν το 2020, το 2021 παρήχθησαν 39.542 τόνοι απορριμμάτων.

Ειδικότερα, στα Δήμο της Ξάνθης, η ποσότητα των παραγόμενων -σύμμεικτων- απορριμμάτων ελαττώθηκε σε πολύ μικρό ποσοστό, όπως και στα Άβδηρα ενώ μικρή αύξηση σημειώθηκε στους Δήμους Τοπείρου. Συνολικά η ποσότητα των απορριμμάτων μειώθηκε κατά 111 τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΙΑΑΜΑΘ.

Σε ό,τι αφορά στα ανακυκλώσιμα απορρίμματα οι ποσότητες αυξήθηκαν συνολικά κατά 209 τόνους, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στους Δήμους Μύκης και Τοπείρου. (άνω του 60%)

Γενικότερα, το ποσοστό των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται παραμένει χαμηλό κάτω από το 9% (10,5% στο σύνολο της ΑΜΘ) ενώ η σταθερότητα στις παραγόμενες ποσότητες συνολικά, ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει την μικρή μείωση του πραγματικού πληθυσμού, της Ξάνθης, με βάση τις γενικότερες τάσεις.

Η εξέλιξη των παραγόμενων απορριμμάτων στην Ξάνθη

  Σύμμεικτα (σε τόνους) Ανακυκλώσιμα (σε τόνους)
Δήμος 2020 2021 Διαφορά 2020 2021 Διαφορά
Ξάνθη 20.052 20.037 -0,07 % 2.182 2.251 +3,13 %
Άβδηρα 9.966 9.784 -1.83% 349 397 +1.83%
Μύκη 3.329 3.353 +0.73% 90 149 +65,54%
Τόπειρος 3.277 3.339 +1.89% 199 232 +61,25%
  36.624 36.513 -0,5 % 2.820 3.029 + 7.5 %

Σύνολο 2020: 39.444 τόνοι
Σύνολο 2021: 39.542 τόνοι