Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός Όμιλος, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων πολυπροπυλενίου και
πολυαιθυλενίου, διαθέτοντας παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 6 χώρες (Ελλάδα,
Μεγάλη Βρετανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιρλανδία και ΗΠΑ), εταιρείες διανομής
και εμπορίας σε 5 χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Σερβία, Αυστραλία, Κίνα) και
δίκτυο πωλήσεων που εκτείνεται σε περισσότερες από 80 χώρες.
H εταιρεία Thrace Nonwovens & Geosynthetics (Thrace NG), μέλος του Ομίλου
Πλαστικά Θράκης, αναζητά να προσλάβει ένα άτομο για την κάλυψη της θέσης:

Εργοδηγός Παραγωγής, Plant NPNW

Καθήκοντα Θέσης:
Η θέση έχει ως έδρα την Ξάνθη και ενδεικτικά καθήκοντα της θέσης είναι:

 Κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες της Ομάδας που του έχει
ανατεθεί παρέχοντας την κατάλληλη υποστήριξη και κατεύθυνση
(ενδεικτικά: κατανέμει εργασίες στην ομάδα, θέτει προτεραιότητες,
παρακολουθεί τις απουσίες, προτείνει τις ανάγκες εκπαίδευσης της
ομάδας και παρέχει εκπαίδευση επί της εργασίας, παρατήρηση στα μέλη
της ομάδας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες λειτουργίας).
 Συντονίζει όλες τις δραστηριότητες της παραγωγικής μονάδας που έχει
αναλάβει με στόχο την έγκαιρη ποιοτική και αποτελεσματική υλοποίηση
του προγράμματος παραγωγής.
 Διασφαλίζει ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι διαδικασίες Υγιεινής και
Ασφάλειας.
 Διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας και η ευταξία του
παραγωγικού χώρου.
 Υπεύθυνος για την καταγραφή και διανομή των παραγωγικών στατιστικών
στοιχείων.
 Υπεύθυνος για την αποτελεσματική επικοινωνία της ομάδας με τα άλλα
τμήματα.
 Διερευνά τυχόν βλάβες στην παραγωγή και συντονίζει όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή τους. Διασφαλίζει ότι το
παραγόμενο προϊόν ακολουθεί τις ποιοτικές προδιαγραφές που έχουν
τεθεί.

Απαιτούμενα Προσόντα:
 Απόφοιτος ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης.
 Kαλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).
 Eμπειρία σε περιβάλλον Παραγωγής.
 Εργασία σε Κυλιόμενο σύστημα βαρδιών.
 Βασικές γνώσεις μηχανολογίας.
 Επιθυμητή η γνώση της παραγωγικής διαδικασίας Πλαστικών ειδών.
 Εμπειρία στην αποτελεσματική Διαχείριση ομάδας.
 Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες, έμφαση στο αποτέλεσμα.
 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.
 Ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις.
 Δέσμευση για Ασφάλεια στην εργασία.

 Βασικές γνώσεις ΗΥ και στατιστικών στοιχείων παραγωγής.
 Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, δημιουργική σκέψη.
 Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά άνδρες υποψηφίους).

Ο Όμιλος προσφέρει
 ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες για εκπαίδευση και
ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στο
e-mail: career@thraceplastics.gr, με κωδικό PRD043 Xanthi2

Διαχειριζόμαστε το βιογραφικό σας με απόλυτη εχεμύθεια, σεβόμαστε την
ιδιωτικότητα σας και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά
για τον σκοπό που μας τα έχετε δώσει, για να ενημερωθείτε σχετικά με τα
δικαιώματά σας παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας μας
https://www.thracegroup.com/gr/en/privacy-policy/ ".