Προχωρούν εύρυθμα οι έλεγχοι αιτημάτων καταβολής και οι πληρωμές στη δράση «ΑΜΘ 100V «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ.

Στη Δράση ΑΜΘ 100 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19» προχωρά, ως προβλέπεται, η ολοκλήρωση ελέγχων αιτημάτων καταβολής και επανεκκίνησαν από αρχές 01/22 οι πληρωμές των δικαιούχων.

– Πληρώθηκαν τα 2.295 αιτήματα με καταβληθείσα Δημόσια Δαπάνη 5.765.350,00€ που
αφορούσαν ολοκληρωμένους ελέγχους έως 31/12/21.
– Το σύνολο ολοκληρωμένων ελέγχων έως 31/1/2022 αφορά 13.373 δικαιούχους ενώ η
πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη είναι 34.142.022,73€, νούμερα που ανά βδομάδα
μεταβάλλονται αυξητικά.
– Ολοκληρώνονται διαρκώς έλεγχοι αιτημάτων και εκτελούνται πληρωμές κάθε εβδομάδα, τάξης μεγέθους περί των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για 850-900 δικαιούχους.
– Υπενθυμίζεται ότι στη δράση έως σήμερα έχουν ενταχθεί συνολικά 23.700 δικαιούχοι με
δημόσια δαπάνη 62 εκατ. €.
– Εντός Φεβρουαρίου θα δημοσιευθεί η απόφαση για 350 ενστάσεις περί ένταξη ή μη στη δράση.


*Στην ΠΕ ΘΑΣΟΥ το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι χαμηλότερο διότι η πλειοψηφία των αιτημάτων υποβλήθηκε τον 12/2021.
➔Υπενθυμίζεται ότι οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα καταβολής έως την 01/05/2022 (ΚΕΦ. 11. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ) προκειμένου να εκκινήσει ο έλεγχος και να προχωρήσει η πληρωμή τους.
➔ Οι έλεγχοι και ακολούθως οι πληρωμές διενεργούνται με σειρά προτεραιότητας, βάσει ημερομηνίας υποβολής αιτήματος καταβολής από πλευράς δικαιούχων.