Νέα πρόστιμα επιβλήθηκαν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το Σάββατο.

Πιο αναλυτικά:
– 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με
επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας για παραβίαση ωραρίου
λειτουργίας,
– 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με
επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα
απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις στους πελάτες,
– 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με
επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας για χρήση μουσικής,
– 7 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες,
εργαζόμενους και πελάτες καταστήματος.

Την Παρασκευή εξάλλου επιβλήθηκαν άλλα δύο πρόστιμα των 5.000 ευρώ σε αντίστοιχες επιχειρήσεις.