Το ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗ-ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ ΟΕ

ΖΗΤΑΕΙ

υπάλληλο για καταχώρηση παραστατικών.

Επιθυμητή προϋπηρεσία

Τηλ.επικοινωνίας 2541077000.
Αποστολή Βιογραφικών  στο info@kaltapanidis.gr