Μεγάλη είναι η συζήτηση των τελευταίων ημερών γύρω από την τηλε-εκπαίευσης. Η ΕΛΜΕ Ξάνθης, με ανακοίνωσή της αναφέρει:

Με αφορμή την ανακοίνωση για τηλεκπαίδευση σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Προτρέπουμε και συστήνουμε στις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να προσέρχονται στο σχολείο και να υλοποιούν την τηλεκπαίδευση με μέσα που τους παρέχει το σχολείο. Πρόκειται για ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης Προέδρων των ΕΛΜΕ (16/10/2021) και σύμφωνη με το νομοθετικό πλαίσιο (ν.4807/21) που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας. Πρόκειται εξάλλου για μία πολύ καλή ευκαιρία για να αξιολογηθούν τα τεχνολογικά μέσα και ο ψηφιακός εξοπλισμός που παρέχουν τα σχολεία.
2. Εξυπακούεται ότι είναι υποχρέωση της υπηρεσίας σε περίπτωση τηλεκπαίδευσης να εξασφαλίσει θερμαινόμενο χώρο ή χώρο που να καλύπτει την ασφάλεια και την υγεία των εκπαιδευτικών.
3. Στα σχολεία που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση, ζητάμε από την υπηρεσία να βρει τον χώρο, τον εξοπλισμό και την ψηφιακή υποστήριξη.
Επιπλέον θυμίζουμε ότι εκκρεμεί η πλήρης συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εμείς, οι εκπαιδευτικοί, πήραμε στις πλάτες μας την τηλεκπαίδευση με δικό μας εξοπλισμό, με προσωπικά έξοδα, διαθέτοντας χρόνο και ενέργεια και δημιουργώντας δίκτυα αυτομόρφωσης με δικές μας μόνο πρωτοβουλίες, όπως κάνουμε εξάλλου χρόνια τώρα στηρίζοντας, χωρίς καμία ενίσχυση, το δημόσιο σχολείο. Καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν αναγνωρίστηκε από το υπουργείο. Φτάνει ως εδώ!

Όσο για το ανεπαρκές ποσό των 200 ευρώ, που φέρεται ότι προτίθεται να μοιράσει το υπουργείο, ας το διαθέσει για την τεχνολογική αναβάθμιση των σχολείων…