Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης πραγματοποίησε την πρώτη δράση κινητικότητας,
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Στην πρώτη αυτή
κινητικότητα πήραν μέρος δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, η Μποφιλίου Αρετή
(Πληροφορικός) και η Μουτίδου Ελπινίκη (Φιλόλογος). Η κινητικότητα πραγματοποιήθηκε
από 5 έως 12 Οκτωβρίου 2021 στη Γουαδελούπη της Γαλλίας, με οργανισμό υποδοχής την
NGO Kaunas Biennial και τίτλο «Digital Dynamic Cultural Dialogue».

Το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου δομήθηκε σε διάφορους τομείς, σε σχέση με
το θέμα που διαπραγματευόταν. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις
και εργαστήρια σε σχέση με διάφορα πεδία της πολιτιστικής κληρονομιάς: Μουσική,
χειροτεχνία, τροφή, γλώσσα και ιστορία. Μέσα από αυτές τις δράσεις οι εκπαιδευτικοί που
συμμετείχαν είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν και να αναλύσουν τον πολιτισμό στο
σημερινό παγκοσμιοποιημένο και διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον και
ταυτόχρονα να διερευνήσουν τρόπους, εργαλεία και μεθόδους διατήρησης και συνέχισης
της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και το πλαίσιο του
σύγχρονου σχολείου, μέσα σε ένα περιβάλλον μάθησης απόλυτα βιωματικό και
συμμετοχικό. Ταυτόχρονα, δόθηκε η δυνατότητα στις εκπαιδευτικούς να μοιραστούν και να
μεταδώσουν τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις, τόσο σε σχέση με την πολιτιστική
κληρονομιά της χώρας μας, όσο και σε σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα της
Ελλάδας γενικά και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ειδικότερα, δημιουργώντας γέφυρες
ανταλλαγής και επικοινωνίας.

Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκαν ικανές συνθήκες για τη διάχυση των εμπειριών που
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας. Ήδη οι γνώσεις και τα
εργαλεία που αποκτήθηκαν βρίσκουν εφαρμογή στους διάφορους γραμματισμούς του
σχολείου και διαχέονται και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό. Το σχέδιο θα
ολοκληρωθεί με μια δεύτερη δράση κινητικότητας, που θα πραγματοποιηθεί στη
Λιθουανία την προσεχή εκπαιδευτική χρονιά, αυτή τη φορά με συμμετοχή άλλων
εκπαιδευτικών του σχολείου.