Ο Εμπορικός Σύλλογος Ν, Ξάνθης , καλεί τα μέλη του σε εκλογοαπολογιστική Γενική
Συνέλευση και ορίζει τις ακόλουθες ημερομηνίες διενέργειάς της:

Α ́ πρόσκληση Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 (18.00-21.00)
Β ́ πρόσκληση Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου 2022 (18.00-21.00)
Γ ́ πρόσκληση Τετάρτη 09 Φεβρουαρίου 2022 ( 18.00-21.00 ).

Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των εμλών θα ισχύσει η τελική πρόσκληση για , Τετάρτη 09 Φεβρουαρίου 2022 , ώρα 18.00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
-Απολογισμός θητείας απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αρχαιρεσίες του Εμπορικού Συλλόγου Ν. Ξάνθης θα διενεργηθούν την ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, από τις 11.00 έως 21.00 στα γραφεία του φορέα. (Ισόγειο στο κτίριο του Ε.Β.Ε.)

ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΎΝ ΌΛΑ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους έως την Δευτέρα 31
Ιανουαρίου 2022 ηλεκτρονικά στο email- emporikos.syllogos.xanthis@gmail.com