Στο πρόγραμμα Α. Τρίτσης” εντάχθηκε η αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων από το Δήμο Μύκης για την καθαριότητα και άλλες ανάγκες μέσα από το πρόγραμμα «Δράσεις ηλεκτροκίνησης του Δήμου Μύκης» συνολικού προϋπολογισμού 1.315.163,11 €.

Στο σχετικό δελτίο τύπου, ο Δήμος Μύκης, αναφέρει:

“Με το παρόν Δελτίο Τύπου εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, στον Βουλευτή Ξάνθης κ. Τσιλιγγίρη Σπύρο, στον Γενικό Γραμματέα ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς επίσης και τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος του Δήμου Μύκης για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην ένταξη του έργου «Δράσεις ηλεκτροκίνησης του Δήμου Μύκης στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικού προϋπολογισμού 1.315.163,11 € ( Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα με Αρ. Πρωτ.: 8127/2021/12-01-2022, ΑΔΑ: 6ΕΞΨ46ΜΤΛ6-Σ2Σ).

Το έργο περιλαμβάνει την αγορά Δύο (2) Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρα),Δύο (2) Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων, χωρητικότητας 17 θέσεων έκαστο στις οποίες περιλαμβάνεται και μία (1) θέση ΑΜΕΑ, Δύο (2) Ηλεκτροκίνητων Φορτηγών με ανατρεπόμενη καρότσα, Ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Μικρού Φορτωτή , με την δυνατότητα εναλλαγής του κάδου με διάφορα άλλα εξαρτήματα, όπως μία (1) Εξάρτηση οπισθοεκσκαφέα, μία (1) Εξάρτηση εκχιονιστικής λεπίδας, μία (1) Εξάρτηση αλατοδιανομέα, μία (1) Εξάρτηση φρέζας χιονιού και δύο (2) Σταθμοί Φόρτισης, που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα Ηλεκτροκίνητα Οχήματα.

Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Δήμος Μύκης, διότι καλύπτει τα κενά που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στα οχήματα μεταφοράς προσωπικου και στα μηχανήματα έργου. Συμβάλει επίσης στην προστασία του περιβάλλοντος με τον περιορισμό των ρύπων που εκλύουν στην ατμόσφαιρα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα.”