Στην ανακοίνωση των συμβούλων που αναδείχτηκαν στα Προεδρεία και τις επιτροπές των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων, προχώρησαν οι δημοτικες αρχές.

Στην Ξάνθη:

Στην αίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, για την τήρηση των
προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, κατά της covid 19, πραγματοποιήθηκαν την
Κυριακή, 9 Ιανουαρίου, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου, καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για την επόμενη διετία.

Δημοτικό Συμβούλιο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο Ιωάννης Μπούτος. Νέος
Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Αθανάσιος Χατζηαντωνίου και νέα Γραμματέας, η
Ειρήνη Χαριτωνίδου.

Οικονομική Επιτροπή
Πρόεδρος ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης
Τακτικά μέλη: Μανώλης Φανουράκης, Ιωάννης Ζερενίδης, Σουά Μπεκήρ Ογλού,
Απόστολος Ελευθεριάδης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Γιώργος Καλογερής,
Δημοσθένης Γεωργιάδης, Στέφανος Ιγγιανίδης
Αναπληρωματικά Μέλη: Ηλίας Ασκαρίδης, Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Κυριάκος
Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Χαράλαμπος Διαφωνίδης

Επιτροπή Ποιότητα Ζωής
Πρόεδρος: Γιάννης Ζερενίδης
Τακτικά μέλη: Μανώλης Φανουράκης, Λεβέντ Καρά Οσμάν, Σιαμπάν Μπαντάκ,
Ηλίας Ασκαρίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Σινάν Τοπ, Αφεντούλης Τσακιρίδης, Στέλιος
Γουναρίδης
Αναπληρωματικά μέλη: Απόστολος Ελευθεριάδης, Σουά Μπεκήρ Ογλού, Ελισάβετ
Παυλίδου, Τζενάν Τσαρεκτσή, Χαράλαμπος Διαφωνίδης

Η θητεία του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των μελών των
Επιτροπών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στο Δήμο Αβδήρων 

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022  εκλέχθηκε το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων  και τα  Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το υπόλοιπο της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής. 

Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Γαρούφας Δήμος και επανεκλέχθηκαν στις θέσεις του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Γκιρετλή Ιλχάν και η Γκιαουράκη Αναστασία αντίστοιχα.

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Τσιτιρίδης Γεώργιος – Δήμαρχος (Πρόεδρος)
 2. Μαυρίδης Νικόλαος – Αντιδήμαρχος
 3. Ντεμήρ Σαντρή – Αντιδήμαρχος
 4. Ζουρνατζίδου Κωνσταντινιά
 5. Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος
 6. Κριτσίνης Αθανάσιος
 7. Σίσκος Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Γεωργακάκης Αθανάσιος – Αντιδήμαρχος
 2. Κασσέρης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 3. Χατζηδημητρίου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω
 4. Τσόγκας Αθανάσιος
 5. Γκιρετλή Ιλχάν
 6. Τσολακίδης Βασίλειος                          

Τακτικά μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

 1. Τσιτιρίδης Γεώργιος – Δήμαρχος (Πρόεδρος)
 2. Μαυρίδης Νικόλαος – Αντιδήμαρχος
 3. Γεωργακάκης Αθανάσιος – Αντιδήμαρχος
 4. Ζουρνατζίδου Κωνσταντινιά
 5. Χατζηδημητρίου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω
 6. Πισκιουλόπουλος Μάριος
 7. Βελή Ογλού Μπουλέντ

Αναπληρωματικά μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

 1. Κασσέρης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 2. Ντεμήρ Σαντρή – Αντιδήμαρχος
 3. Τσόγκας Αθανάσιος
 4. Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος
 5. Ομέρ Σαμπάν
 6. Τσαούς Ογλού Λουτφή