Ο Δήμος Αβδήρων γνωστοποίησε σε  καταναλωτές,  αραγωγούς και μικροπωλητές
ότι λόγω της αργίας για τη γιορτή των Θεοφανείων, η λαϊκή αγορά Σελέρου θα
πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Παρασκευή στις 7 Ιανουαρίου 2022.