Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ξάνθης,  την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους, το ταμείο του Δήμου Ξάνθης δεν θα εκτελεί συναλλαγές με τερματικό πληρωμών (POS), προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά το οικονομικό έτος 2021.

Επίσης το διάστημα από 3 έως 5 Ιανουαρίου 2022, το Τμήμα Ταμείου και Εσόδων
του Δήμου Ξάνθης δεν θα πραγματοποιεί οικονομικές συναλλαγές, προκειμένου οι
αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των δεδομένων της οικονομικής
χρήσης του απερχόμενου έτους στο νέο έτος 2022.