Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΞ,  λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης, είναι απαραίτητη η διακοπή υδροδότησης την ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ από τις 9:00 έως τις 14:00

1. Στην οδό Μιαούλη από Βελισσαρίου μέχρι την οδό Υψηλάντου
2. Σε όλο το μήκος της οδού Υψηλάντου
3. Στην οδό Κοψιδά, από την οδό Ηρακλείας μέχρι την οδό
Μιαούλη
4. Στην οδό Στενημάχου, από την οδό Κοψιδά μέχρι την οδό
Βελισσαρίου και
5. Στην οδό Σκρά, από την οδό Μιαούλη μέχρι την πάροδο
Κλεμανσώ.