Το eMT cluster, ο πρώτος Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με Φορέα Αρωγό την εταιρεία ena
Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διοργανώνει με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Έβρου, την
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:00, εκδήλωση με τίτλο “Ο Αναπτυξιακός
Χαρακτήρας του eMT cluster”.

Το eMT cluster συνθέτουν επιχειρήσεις πληροφορικής και Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί της
Ελλάδας και έχει ως αντικείμενο την ταχεία εφαρμογή του Ψηφιακού
Μετασχηματισμού (fast digital on boarding) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε
μεγέθους. Συγκεντρώνει πρωτοποριακές τεχνολογίες και μεθόδους που βρίσκουν
εφαρμογή στον αγροτικό τομέα, στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, στις έξυπνες πόλεις
και τον τουρισμό, όπως επίσης και στην εξοικείωση του ανθρώπινου παράγοντα
(εργαζομένων και πολιτών) με την τεχνολογία. To eMT cluster στοχεύει να αποτελέσει
κόμβο επιχειρηματικότητας και διευκόλυνσης επενδύσεων, να ενισχύσει την
απασχόληση και να στηρίξει την βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία και τις εισηγήσεις τους, το Επιμελητήριο
Έβρου καθώς και διακεκριμένοι καθηγητές και στελέχη του επιχειρείν. Στα πλαίσια της
εκδήλωσης, οι ομιλητές θα παρουσιάσουν τις προοπτικές οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης που δημιουργούνται από την καινοτομία, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και
την παραγωγική συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, τόσο με περιορισμένη φυσική παρουσία στο
χώρο της αίθουσας συνεδρίων “Ορφέας” του Ramada Plaza Thraki, όσο και με τη
δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω livestreaming, λόγω των περιορισμών
που ισχύουν εξαιτίας των μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του Covid-19.

Ομιλητές της εκδήλωσης είναι:
● Χριστόδουλος Τοψίδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου
● Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΠΕ
● Βασίλειος Μακιός, Ομότιμος καθηγητής Παν. Πατρών, Iδρυτής και Γενικός
Διευθυντής της Μονάδας Corallia
● Γιάννης Κωτσής – Γιανναράκης, Συντονιστής Δράσεων Καινοτομίας Εθνικό
Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)
● Παντελής Μπότσαρης, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου
Μηχανολογικού Σχεδιασμού, στον Τομέα Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας,
του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, π. Αντιπρύτανης Έρευνας &
Καινοτομίας, π. Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας ΑΜΘ
● Πέτρος Σουκουλιάς, Συνιδρυτής & Advisory Board Member SEEMS
● Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Διαχειριστής Δομής Επιχειρηματικότητας Light Hub
● Σταύρος Αμοιράς, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ena
Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Φορέα Αρωγού για το eMT cluster
● Γιώργος Παπασταματίου, Υπεύθυνος Στρατηγικής eMT cluster

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την #enaevents, η οποία αποτελεί μια νέα υπηρεσία
της εταιρείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης. Η ena ιδρύθηκε το 2006 και παρέχει υψηλού
επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, Ιδιώτες, Δημόσιο Τομέα και
Φορείς με έδρα την Ξάνθη και γραφεία στην Χρυσούπολη Καβάλας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση καθώς και για την online
εγγραφή σας μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα: http://evros.enaevents.gr/