Νέα Διοικούσα  Επιτροπή στο Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης της Επαγγελματικής-Επιστημονικής Ένωσης Τ.Ε. Μηχανικών αναδείχτηκε μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 15-11-2021.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού τμήματος Ξάνθης αποτελείται από:

Ζουρίδης Σταύρος (Μηχανολόγος Μηχανικός τ.ε) , ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ποταμίτης Γεώργιος (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός τ.ε.), ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ποιμενίδου Κωνσταντίνα (Μ.Α.Α.Κ τ.ε.) , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γανίδης Αθανάσιος (Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων), ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Βελίδης Ανέστης (Μηχανολόγος Μηχανικός τ.ε.) , ΜΕΛΟΣ
Εύχομαι καλή θητεία σε όλες και όλους.