Η JTI μια από τις πρώτες διεθνείς εταιρείες που λαμβάνουν τη νέα πιστοποίηση Global Equality Standard του παγκόσμιου οργανισμού ΕΥ

Η εταιρεία παρουσιάζει άριστες επιδόσεις στον τομέα των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των αμοιβών

Η JTI είναι μια από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που λαμβάνει πιστοποίηση για το νέο διεθνές πρότυπο για την Ισότητα Global Equality Standard (GES) του παγκόσμιου οργανισμού EY, συγκεντρώνοντας υψηλές βαθμολογίες κατά την αξιολόγησή της στον τομέα των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των αμοιβών των εργαζομένων της.

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η πιστοποίηση Global Equality Standard (GES) της EY είναι μια από τις πρώτες πιστοποιήσεις διεθνώς στον τομέα της Ποικιλομορφίας και της Συμπερίληψης ( Diversity & Inclusion – D&I) που αξιολογεί την παροχή ίσων ευκαιριών και ισότιμων αμοιβών στον χώρο εργασίας και επιτρέπει σε διεθνείς εταιρείες να υπολογίζουν το βαθμό στον οποίο η Ποικιλομορφία, η Συμπερίληψη και η Ισότητα διέπουν την άσκηση των διεθνών, επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Η διαδικασία της πιστοποίησης απαιτεί τεκμηρίωση για την εφαρμογή ολοκληρωμένων πρακτικών οι οποίες διασφαλίζουν και προάγουν την ισότητα για όλους τους εργαζόμενους, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον ισότητας, απαλλαγμένο από κάθε είδους διακρίσεις.

«Είμαστε ευτυχείς που απονέμουμε στην JTI την πιστοποίηση Global Equality Standard (GES). Η διαδικασία της αξιολόγησης ήταν λεπτομερής και η JTI θα πρέπει να είναι υπερήφανη για τη φιλοδοξία και τη δέσμευση που έχει επιδείξει προκειμένου να προάγει τις αρχές της Ποικιλομορφίας και της Ισότητας σε διεθνές επίπεδο», αναφέρει ο Arun Batra, CEO και Ιδρυτής του Διεθνούς Προτύπου για την Ισότητα.

«Η Ποικιλομορφία και η Ισότητα έχουν καθοριστική σημασία για μια επιχείρηση και είναι σημαντικό να εμπεδώνονται και εφαρμόζονται στο περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που έχουμε λάβει την πιστοποίηση GES για την παροχή ίσων ευκαιριών και ισότιμων αμοιβών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο μας τελείωσε εδώ. Είναι καθοριστικής σημασίας να ελέγχουμε τακτικά ότι εφαρμόζονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες ως προς την Ποικιλομορφία και την ισότητα, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των άνω των 40.000 υπαλλήλων που απασχολούμε παγκοσμίως», πρόσθεσε η Christiane Bisanzio, Αντιπρόεδρος σε θέματα Ποικιλομορφίας & Ισότητας της JTI.

Η διαδικασία της αξιολόγησης διήρκησε οκτώ μήνες και περιλάμβανε διαβουλεύσεις με εργαζομένους της JTI σε 19 διαφορετικές χώρες, την εξέταση περισσότερων από 200 αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τα ηγετικά στελέχη της JTI.
Η έκθεση GES της EY περιείχε σχόλια για αρκετές εταιρικές πρωτοβουλίες της JTI, όπως:
μια ανάλυση που διαπιστώνει ότι η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την αρχή της ισότητας των αμοιβών η οποία είναι συνυφασμένη με την κουλτούρα του οργανισμού,
μέτρα για ευέλικτη απασχόληση τα οποία, μεταξύ άλλων, παρέχουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εργάζονται κατά το 50% εκτός γραφείου,
η προοδευτική διεθνής πολιτική γονικής άδειας, η οποία επιτρέπει στους υπαλλήλους της JTI ανά τον κόσμο (ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή μεθόδου τεκνοποίησης) να λάβουν άδεια 20 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές μόλις αποκτήσουν παιδί, η πρωτοποριακή προσέγγιση για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ένταξης ατόμων ΛΟΑΤ+ στην εταιρεία όπως η ομάδα ένταξης προσωπικού, τα διεθνή εκπαιδευτικά εργαστήρια και οι διαδικτυακές εκδηλώσεις Pride, καθώς και οι συνεδρίες «Men Advocating Progress» στο πλαίσιο του προγράμματος TOGETHER οι οποίες εντάσσουν τους άνδρες στην προσπάθεια της εταιρείας προς την ισότητα των φύλων.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Η JTI σκοπεύει να χτίσει πάνω στα γερά της θεμέλια θέτοντας ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους προκειμένου να εξελίσσεται ως εργοδότης που παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Η εταιρεία είναι έτοιμη να περάσει στο επόμενο στάδιο σε ό,τι αφορά την προσέγγιση απασχόλησης που εφαρμόζει διασφαλίζοντας ότι η πολιτική Ποικιλομορφίας και Συμπερίληψης θα συνεχίσει να εξελίσσεται προς όφελος των εργαζομένων.