Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων καλεί τους ιδιοκτήτες ερασιτεχνικών σκαφών και λέμβων καθώς και τουριστικών-επαγγελματικών σκαφών αναψυχής να δηλώσουν την πρόθεσή τους για ελλιμενισμό στο αλιευτικό καταφύγιο Αβδήρων για το έτος 2022,αποστέλλοντας συμπληρωμένη την αίτηση που βρίσκεται στη διεύθυνση http://dltavdiron.gr/ της Υπηρεσίας καθώς και την άδεια
εκτέλεσης πλόων του σκάφους τους στο e-mail:dltavdiron@gmail.com,έως τις 20 Δεκεμβρίου 2021.