Νέα πρόστιμα και αναστολές λειτουργίας επιβλήθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Σάββατο.

Αναλυτικά:

– 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για
εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαίωση
παράβασης στον πελάτη,
– 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για
εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαίωση
παράβασης στον πελάτη,
– 13 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες,
εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.
– 1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου
αριθμού ατόμων.